Rättsligt ställningstagande. Belarusiska medborgares möjligheter att skaffa pass - RS/003/2024

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2024-03-26
Dokumentnr:
48177
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Belarusiska medborgares möjligheter att skaffa pass - RS/003/2024,
2024-03-26
 

Ämnesord:

Pass, Främlingspass, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Belarus