Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1993-06-01
 

COLOMBIA

Myndighetsålder 18 år

Lag 1993-02-01

Ikraftträdande 1993-02-10

Förvärv genom födelsen

A Barn födda i Colombia

Barn förvärvar colombianskt medborgarskap om fadern eller modern är födda i Colombia eller är colombiansk medborgare eller om en av föräldrarna är bosatt i Colombia.

B Barn födda utanför Colombia

Barn förvärar colombianskt medborgarskap om fadern eller modern är colombiansk medborgare och om barnet senare bosätter sig i Colombia.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap. Person över arton år kan avsäga sig sitt colombianska medborgarskap.

Särskilda bestämmelser för barn saknas.

Förlust som biperson

Bestämmelser saknas

Noteringar

Avsägelse av colombianskt medborgarskap sker skriftligen (genom ett meddelande) till utrikesministeriet eller colombianskt konsulat. Mottagande myndighet skall skicka erkännandet på avsägelsen till Riksverket för folkbokföring, Administrativa avdelningen för säkerhet (DAS) samt utrikesministeriet. Den skriftliga avsägelsen tillsammans med den mottagande myndighetens erkännande utgör bevis på att man avsagt sig sitt colombianska medborgarskap. Inget beslut krävs av någon colombiansk myndighet.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1993-06-01
Dokumentnr:
478
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Colombia. Medborgarskap.,
1993-06-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Colombia, zxcext