Detailed conclusions of the Group of Human Rights Experts on Nicaragua

Rapport från FN:s expertgrupp rörande situationen i Nicaragua. Rapporten tar bland annat upp historisk bakgrund, en kronologi från protesterna 2018 och framåt och olika typer av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Rapporten är mycket omfattande och redogör också för hur säkerhetsapparaten är uppbyggd och innehåller information om pro-sandinistiska grupper. 

Extern länk:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
UN Human Rights Council
Upphovsdat:
2023-03-07
Dokumentnr:
47659
 
Referens:
UN Human Rights Council,
Detailed conclusions of the Group of Human Rights Experts on Nicaragua,
2023-03-07
 

Ämnesord:

Utresa, Inresa, Politisk aktivitet, Medborgarskap, Politisk utveckling, Föreningsfrihet, Politisk opposition, Tortyr, Politiska rättigheter, Godtyckliga arresteringar, Kvinnor, Politiska fångar, Demonstrationer, Polisen, Militären, Fängelser, Deportering, Politiska organisationer, Statsskick, Rättsväsen, Församlingsfrihet, Säkerhetsstyrkor, Arresteringar, Nicaragua, Utomrättsliga avrättningar, Väpnade grupper, Dissidenter, Exil, Sandinister