Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 mars 2023 i UM 886-23, MIG 2023:4

Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas måste migrationsdomstolen säkerställa att det finns tillräckligt underlag i målet för att domstolen ska kunna avgöra om utlänningens försörjningsförmåga har viss varaktighet och att det vid en framåtsyftande bedömning inte råder tveksamhet om utlänningens förväntade levnadssätt.

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2023-03-09
Dokumentnr:
47207
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 mars 2023 i UM 886-23, MIG 2023:4,
2023-03-09
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Arbetstagare, Praxis, Tidpunkten för bedömningen, Försörjningskrav, Prövningstillfället, Migrationsöverdomstolen, Utredningsskyldighet, Vandel, Uppehållstillstånd, Permanent uppehållstillstånd

Tema:
Permanent uppehållstillstånd

Underkategori:
Vandel

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Utredningsskyldighet