Rättsligt ställningstagande. Rättsliga bedömningar gällande Schengens informationssystem (SIS) - RS/002/2023

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om 
hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. 
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-03-07
Dokumentnr:
47176
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Rättsliga bedömningar gällande Schengens informationssystem (SIS) - RS/002/2023,
2023-03-07
 

Ämnesord:

Praxis, Schengen, SIS, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer