Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för övriga studier RS/004/2020 (version 6.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter version 5.0 som fastställdes 2023-03-03.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2024-04-05
Dokumentnr:
47175
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för övriga studier RS/004/2020 (version 6.0),
2024-04-05
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer