Rättsligt ställningstagande. Bistånd enligt LMA när ett uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen löper ut m.m. - RS/001/2023

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-03-02
Dokumentnr:
47172
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Bistånd enligt LMA när ett uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen löper ut m.m. - RS/001/2023,
2023-03-02
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer