Colombia: Myndighetsbeskyttelse - om UNPs funksjon og politiets rolle

Kortrapport som besvarar frågorna:

- Vad är UNP?

- Vilken typ av skydd kan UNP ge?

- Hur ser befolkningens förtroende för polisen ut?

 

UNP (Unidad Nacional de Protección) är en myndighetsfunktion i Colombia som har till uppgift att skydda enskilda som har en hotbild mot sig.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Norge. Landinfo
Upphovsdat:
2022-12-02
Dokumentnr:
47092
 
Referens:
Norge. Landinfo,
Colombia: Myndighetsbeskyttelse - om UNPs funksjon og politiets rolle,
2022-12-02
 

Ämnesord:

Colombia, Polisen, Rättsväsen, Myndighetsskydd