Detailed findings of the independent international fact-finding mission on the Bolívarian Republic of Venezuela: The human rights situation in the Arco Minero del Orinoco region and other areas of the Bolívar state

Utförlig rapport om situationen avseende mänskliga rättighetr, den humanitära sitautionen och säkerhetsläget i delstaten Bolívar i Venezuela. Rapporten är särskilt inriktad på områden där det sker gruvdrift och där urfolk utsätts för övergrepp. 

Extern länk:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
UN Human Rights Council
Upphovsdat:
2022-09-20
Dokumentnr:
47089
 
Referens:
UN Human Rights Council,
Detailed findings of the independent international fact-finding mission on the Bolívarian Republic of Venezuela: The human rights situation in the Arco Minero del Orinoco region and other areas of the Bolívar state,
2022-09-20
 

Ämnesord:

Minoriteter, Barn, Säkerhet, ELN, NGOs, Kvinnor, Militären, Prostitution, Venezuela, Säkerhetsstyrkor, MR-organisationer, Arbetsförhållanden, Medborgerliga rättigheter, Humanitär situation, Människohandel, Sexuellt våld, Urbefolkningar, Utomrättsliga avrättningar, Väpnade grupper