Syria: Identitetsdokumenter og pass

Notatet beskriver den syriske statsborgerskapslovgivningen, det syriske sivilregisteret hvor alle statsborgere skal være registrert, og de viktigste offisielle syriske identitetsdokumentene, herunder pass, ID-kort og familiebok. Notatet tar også opp hvordan borgerkrigen har påvirket sivilregistrene og rutiner for dokumentutstedelse. Mens man før borgerkrigen hadde et relativt velfungerende sivilregister og systemer for dokumentutstedelse, har borgerkrigen medført en rekke problemer. Offentlige kontorer som utsteder identitetsdokumenter og pass, har sluttet å fungere i deler av landet. Registrene er ikke lenger oppdatert, da en betydelig del av befolkningen ikke har kunnet registrere fødsler, ekteskap, skilsmisser og dødsfall. Borgerkrigen har også ført til svekkede kontrollrutiner ved utstedelse av offentlige dokumenter og økt omfang av forfalskninger og misbruk av offisielle identitetsdokumenter.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Norge. Landinfo
Upphovsdat:
2022-09-09
Dokumentnr:
46782
 
Referens:
Norge. Landinfo,
Syria: Identitetsdokumenter og pass,
2022-09-09
 

Ämnesord:

Palestinier, Pass, Skilsmässa, Medborgarskap, Syrien, Syrier, Lagstiftning, Falska dokument, Resedokument, Statslösa, Födelsebevis, Identitetskort, Äktenskapsbevis, Registrering, Dödsattester, Familjebok, Identitetshandlingar, Fullmakt