Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för fristadskonstnärer - RS/059/2021 (version 3.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 2.0 som fastställdes 2022-04-25.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-09-23
Dokumentnr:
46768
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för fristadskonstnärer - RS/059/2021 (version 3.0),
2022-09-23
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Anknytning till make/maka/sambo, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav