Sammanfattning av EU-domstolens dom den 5 maj 2022 i C-451/19 och C-532/19 (XU och QP)

Se pressmeddelande i bilaga.

1. En tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan inte nekas härledd uppehållsrätt innan det har undersökts om det finns ett beroendeförhållande mellan unionsmedborgaren och familjemedlemmen så att unionsmedborgaren skulle bli tvungen att lämna EU om tredjelandsmedborgaren nekades en härledd uppehållsrätt.

2)  När unionsmedborgaren är ett barn (under 18 år), måste bedömningen av  om det föreligger ett sådant beroendeförhållande som kan motivera att barnets förälder som är tredjelandsmedborgare, beviljas en härledd uppehållsrätt, ske utifrån samtliga omständigheter i det aktuella fallet. När föräldern stadigvarande bor tillsammans med den andra föräldern, som är unionsmedborgare, föreligger en motbevisbar presumtion om ett sådant beroendeförhållande.

3)  Ett beroendeförhållande som motiverar en härledd uppehållsrätt för ett barn, som är tredjelandsmedborgare och barn till en tredjelandsmedborgare som är make/maka till en unionsmedborgare, föreligger om makarna under äktenskapet har ett annat barn som är unionsmedborgare som skulle tvingas lämna unionen tillsammans med sin förälder/tredjelandsmedborgare. Föräldern skulle nämligen kunna tvingas att lämna territoriet tillsammans med sitt barn/tredjelandsmedborgaren och det barn som är unionsmedborgare på grund av beroendeförhållande mellan dem. 

Domen bör läsas i jämförelse med EU-domstolens domar i  C-133/15 (Chavez-Vilchez) och C-82/16 (KA).

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2022-05-05
Dokumentnr:
46473
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
Sammanfattning av EU-domstolens dom den 5 maj 2022 i C-451/19 och C-532/19 (XU och QP),
2022-05-05
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Rörlighetsdirektivet, Tredjelandsmedborgare, Unionsmedborgare, Barn, Beroendeförhållande, EU-domstolen, Härledd uppehållsrätt, Internationella avgöranden, Make Maka Sambo, EES medborgare, Förälder

Tema:
Härledd uppehållsrätt

Underkategori:
Barn
Beroendeförhållande
Förälder