Rättsligt ställningstagande. Hur ansökan om uppehållstillstånd från EES-medborgare, medborgare i Schweiz eller person varaktigt bosatt i annan EU-stat, eller deras familjemedlemmar, ska hanteras när det finns lagakraftvunnet beslut om avvisning/utvisning - RS/018/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 1.0 som fastställdes 2021-02-25.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-05-17
Dokumentnr:
46470
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Hur ansökan om uppehållstillstånd från EES-medborgare, medborgare i Schweiz eller person varaktigt bosatt i annan EU-stat, eller deras familjemedlemmar, ska hanteras när det finns lagakraftvunnet beslut om avvisning/utvisning - RS/018/2021 (version 2.0),
2022-05-17
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Rörelsefrihet, Schengen, Utlänningslag, EU-medborgare, EES-medborgare, Uppehållsrätt, Varaktigt bosatta, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer