Migrationsöverdomstolens dom den 11 februari 2022 i MIG 2022:1 (UM 7825-21)

Migrationsöverdomstolen har beslutat att avvisa Migrationsverkets överklagande i mål som rör förordnande av offentligt biträde. Domstolen konstaterar att utlänningslagen (2005:716) inte innehåller någon bestämmelse om vem som har rätt att överklaga ett sådant beslut. En bestämmelse om talerätt finns däremot i 8 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde, där det framgår att beslut enligt denna lag får överklagas av den enskilde och Justitiekanslern. Domstolen menar att detta måste anses gälla för alla beslut enligt lagen, således även frågor som rör förordnande av offentligt biträde, och konstaterar att Migrationsverket därmed saknar rätt att föra talan i målet.

Migrationsöverdomstolen har tidigare gjort samma bedömning när det gäller Migrationsverkets talerätt i fråga om ersättning till offentligt biträde (se MIG 2010:1).

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2022-02-11
Dokumentnr:
46231
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens dom den 11 februari 2022 i MIG 2022:1 (UM 7825-21),
2022-02-11
 

Ämnesord:

Praxis, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Överklagbarhet, Migrationsöverdomstolen, Talerätt

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde
Överklagbarhet