Migrationsöverdomstolens dom den 20 december 2021, MIG 2021:20 (UM 5998-21)

Det har funnits grund för att hålla en person som har beviljats ny prövning av frågan om uppehållstillstånd i s.k. sannolikhetsförvar. Eftersom mottagandedirektivet har bedömts vara tillämpligt måste även förutsättningarna i direktivet vara uppfyllda.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2021-12-20
Dokumentnr:
46002
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens dom den 20 december 2021, MIG 2021:20 (UM 5998-21),
2021-12-20
 

Ämnesord:

Praxis, Förvar, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen, Förvarsbeslut

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Allmän ordning och säkerhet, Praxis, Skyddsgrundsdirektivet, Återvändandedirektivet, Direktivkonform tolkning, Förvar, Migrationsöverdomstolen, Ny prövning, Förvarsbeslut, Mottagandedirektivet

Tema:
Förvar

Underkategori:
EU-rätt
Ny prövning