Temanotat. Mongolia: Tilgang til utdanning for barn med funksjonsnedsettingar

Rapport från Landinfo om tillgång till utbildning för funktionsnedsatta barn i Mongoliet. Tar upp socioekonomiska konsekvenser av funktionsnedsättning, redogör för lagstiftning och diagnostik. Tar upp tillgång till både daghem och grundskola och redogör för orsaker till brister.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Norge. Landinfo
Upphovsdat:
2021-09-30
Dokumentnr:
45955
 
Referens:
Norge. Landinfo,
Temanotat. Mongolia: Tilgang til utdanning for barn med funksjonsnedsettingar,
2021-09-30
 

Ämnesord:

Barn, Lagstiftning, Sociala förhållanden, Mongoliet, Funktionsnedsättning