Rättsligt ställningstagande. Tillämpning av 12 kap. 18 - 19 §§ utlänningslagen då Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 b § samma lag - RS/045/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 1.0 som fastställdes 2021-03-31.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-10-25
Dokumentnr:
45906
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Tillämpning av 12 kap. 18 - 19 §§ utlänningslagen då Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 b § samma lag - RS/045/2021 (version 2.0),
2021-10-25
 

Ämnesord:

Praxis, Avvisning, Lagstiftning, Utlänningslag, Asylprocessen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer