Colombia: Situation of Afro-Colombians, including ability to relocate in Bogotá, Cartagena and Barranquilla and access housing, employment, education, and healthcare; impact of COVID-19 (2019-July 2021)

Information om situationen för afrocolombianer i Colombia. Bland annat information om förekomst av diskrimnering, myndighetsbemötande och tvångsrekrytering till väpnade grupper. Vidare berörs möjligheterna att flytta inom landet och erhålla bostad, utbildning, sjukvård och arbete.

Extern länk:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdat:
2021-08-13
Dokumentnr:
45864
 
Referens:
Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB,
Colombia: Situation of Afro-Colombians, including ability to relocate in Bogotá, Cartagena and Barranquilla and access housing, employment, education, and healthcare; impact of COVID-19 (2019-July 2021),
2021-08-13
 

Ämnesord:

Minoriteter, Colombia, Diskriminering, Etniska grupper, Utbildning, Polisen, Rörelsefrihet, Internflyktingar, Sjukvård, Arbetsförhållanden, Bostadsförhållanden, Väpnade grupper, Tvångsrekrytering