Sammanfattning av Europadomstolens avgörande den 14 september 2021 i Abdi mot Danmark (Application no 41643/19)

Målet rör en somalisk man som kom till Danmark vid fyra års ålder. Han har uppehållstillstånd där och har bott där sedan han kom till Danmark. Han pratar danska och begränsad somaliska, har sina föräldrar och syskon i Danmark. En utvisning av honom utgjorde ett ingrepp i rätten till privatliv i den mening som avses i artikel 8 Europakonventionen.

Europadomstolen ansåg att det krävdes mycket allvarliga skäl för att rättfärdiga en utvisning av mannen. Han hade gjort sig skyldig till olagligt innehav av ett fullastat skjutvapen med ammunition på en offentlig plats under särskilt försvårande omständigheter, för vilket han dömdes till två och ett halvt års fängelse. När han var minderårig hade han också begått rån och inbrott. Domstolen instämmer i att mannens brottslighet utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning. En utvisning på livstid utan möjlighet till återvändo ansågs dock strida mot artikel 8.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2021-09-14
Dokumentnr:
45836
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Sammanfattning av Europadomstolens avgörande den 14 september 2021 i Abdi mot Danmark (Application no 41643/19) ,
2021-09-14
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 8, Kriminalitet, Praxis, Privatliv, Utvisning på grund av brott, Återkallelse av uppehållstillstånd, Europadomstolen, Europakonventionen, Internationella avgöranden, Brottsutvisade

Tema:
Återkallelse av uppehållstillstånd

Underkategori:
Brottslighet