Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i vissa delar av Demokratiska republiken Kongo (DRK) - RS/016/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-06-24
Dokumentnr:
45668
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i vissa delar av Demokratiska republiken Kongo (DRK) - RS/016/2020 (version 2.0),
2021-06-24
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Säkerhet, Politisk opposition, Kvinnor, Etniska grupper, Dem. Rep. Kongo, Journalister, Resvägar, HBTQ, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer