Rättsligt ställningstagande. Avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet inklusive säkra ursprungsländer - RS/071/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-05-25
Dokumentnr:
45549
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet inklusive säkra ursprungsländer - RS/071/2021,
2021-05-25
 

Ämnesord:

Verkställighet, Avvisning, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Säkra ursprungsländer