EU-domstolens dom den 15 april 2021 i mål C-194/19 (stora avdelningen), (H.A. mot Belgien)

Artikel 27.1 Dublinförordningen utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär att en domstol som prövar överklagande av ett överföringsbeslut inte får beakta omständigheter som tillkommit efter överföringsbeslutet och som är avgörande för den korrekta tillämpningen av Dublinförordningen.

Detta såvida det inte finns ett särskilt rättsmedel som medför prövning av personens behov och som är bindande för behöriga myndigheter och som personen kan utöva efter att omständigheterna inträffat utan krav på att personen tagits i förvar eller att verkställigheten av överföringsbeslutet är nära förestående.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2021-04-15
Dokumentnr:
45514
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
EU-domstolens dom den 15 april 2021 i mål C-194/19 (stora avdelningen), (H.A. mot Belgien) ,
2021-04-15
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Processuella frågor, Dublinförordningen, Effektivt rättsmedel, EU-domstolen, Internationella avgöranden, Prövningsram, Ansvarighetsregler

Tema:
Dublinförordningen

Underkategori:
Ansvarighetsregler
Processuella frågor

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Prövningsram