Rättsligt ställningstagande. Turkiska medborgares tillträde till arbetsmarknaden grundat på turkiska associeringsavtalet - RS/055/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 25/2019 som fastställdes 2019-09-19. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-19
Dokumentnr:
45460
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Turkiska medborgares tillträde till arbetsmarknaden grundat på turkiska associeringsavtalet - RS/055/2021 ,
2021-04-19
 

Ämnesord:

Turkiet, Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer