Rättsligt ställningstagande. Vidarebosättning - RS/034/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 32/2017.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-15
Dokumentnr:
45344
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Vidarebosättning - RS/034/2021 (version 2.0),
2021-07-15
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Utlänningslag, Återkallelse av uppehållstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Vidarebosättning