Rättsligt ställningstagande. Sannolik identitet i asylärenden - RS/031/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 18/2019 som fastställdes 2019-06-27.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-16
Dokumentnr:
45328
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Sannolik identitet i asylärenden - RS/031/2021 ,
2021-03-16
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Asylprocessen, Identitetshandlingar, Muntlig handläggning, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Bevisvärde