Rättsligt ställningstagande. Beviskravet i anknytningsärenden - RS/030/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 12/2017 som fastställdes 2017-04-07.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45326
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Beviskravet i anknytningsärenden - RS/030/2021 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Familjeåterförening, Vandel, Anknytning till make/maka/sambo, Utlänningslag, Beviskrav, Anknytning till förälder, Ställföreträdare, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav