Rättsligt ställningstagande. Medicinska utredningar av åberopade skador - RS/022/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version RCI 20/2012 som fastställdes 2012-07-05. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-12
Dokumentnr:
45313
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Medicinska utredningar av åberopade skador - RS/022/2021,
2021-03-12
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Tortyr, Förföljelse, Trovärdighet, Utlänningslag, Flyktingstatus, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Skyddsgrunder, Medicinska skäl, Skyddsskäl