Rättsligt ställningstagande. Återlämnande av hemlandspass vid flyktingstatusförklaring och utfärdande av resedokument samt återkallelse av flyktingstatus - RS/021/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en 
författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version RCI 26/2011 som fastställdes 2011-09-19. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-12
Dokumentnr:
45312
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Återlämnande av hemlandspass vid flyktingstatusförklaring och utfärdande av resedokument samt återkallelse av flyktingstatus - RS/021/2021 ,
2021-03-12
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Lagstiftning, Resedokument, Utlänningslag, Flyktingstatus, Återkallelse av flyktingförklaring, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer