Rättsligt ställningstagande. Registrering av handlingar i SIS - RS/006/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter version SR 17/2015 som fastställdes 2015-05-06.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-19
Dokumentnr:
45272
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Registrering av handlingar i SIS - RS/006/2021,
2021-02-19
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Registrering, SIS, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer