Rättsligt ställningstagande. Lämplighetsprövning av tolkar och översättare - RS/001/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 18/2020 som fastställdes 2020-04-24.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-02
Dokumentnr:
45242
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Lämplighetsprövning av tolkar och översättare - RS/001/2021,
2021-02-02
 

Ämnesord:

Praxis, Språk, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer