Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 december 2020 i mål nr UM 2944-20/MIG 2020:24

Ett 14-årigt barn, fött och uppvuxet i Sverige, har beviljats uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter eftersom en utvisning ansågs stå i strid med Barnkonventionen. Vid en sammantagen bedömning av de exceptionella omständigheterna i barnets fall och den mycket starka anknytningen hit kan en utvisning inte anses vara proportionerlig.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-12-22
Dokumentnr:
45240
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 december 2020 i mål nr UM 2944-20/MIG 2020:24,
2020-12-22
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anpassning till värdlandet, Artikel 8, Praxis, Privatliv, Synnerligen ömmande omständigheter, Barn, Barnets bästa, Europakonventionen, Illegal vistelse, Proportionalitetsprincipen, Situation i hemlandet, Migrationsöverdomstolen, Lång vistelesetid i Sverige, Anknytning till Sverige, Barnkonventionen, Särskilt ömmande omständigheter, Asylsökande

Tema:
Synnerligen ömmande omständigheter

Underkategori:
Anpassning till värdlandet
Barn