Rättsligt ställningstagande. När rätt till statlig ersättning inträder för barn utan vårdnadshavare - RS/002/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Tidigare meddelat SR 01/2017 upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-12
Dokumentnr:
45239
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. När rätt till statlig ersättning inträder för barn utan vårdnadshavare - RS/002/2021,
2021-02-12
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Statlig ersättning, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer