Landinformation: Sudan - Säkerhetsutvecklingen i Darfur och situationen för etniska grupper (version 1.0)

Syftet med rapporten är att beskriva säkerhetsläget i Darfur efter protesterna som ledde till Omar al-Bashirs avgång under 2019. En kort historisk bakgrund ges översiktligt och den politiska utvecklingen i Sudan tas också upp. Rapporten beskriver vidare situationen för etniska minoriteter och framför allt icke-arabiska grupper. Den tar även upp internflyktingar och resmöjligheter inom landet. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2021-01-18
Dokumentnr:
45172
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Landinformation: Sudan - Säkerhetsutvecklingen i Darfur och situationen för etniska grupper (version 1.0),
2021-01-18
 

Ämnesord:

Minoriteter, Politisk utveckling, Säkerhet, Kvinnor, Etniska grupper, Internflyktingar, Sudan, Humanitär situation, Darfur