Migrationsöverdomstolens dom MIG 2020:23

Ett offentligt biträde kan beviljas ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med en muntlig förhandling om biträdet kallats för att delta över telefon men i stället valt att inställa sig på samma plats som sin huvudman. Huvudregeln bör vara att det offentliga biträdet närvarar på samma plats som den förvarstagne, framförallt när muntligförhandling hålls inför den första nya prövningen av förvarsbeslutet.

Undantag kan göras om det finns skäl för deltagande över telefon och dessa skäl väger tyngre än de omständigheter som talat för närvaro tillsammans med den förvarstagne.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-12-21
Dokumentnr:
45119
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens dom MIG 2020:23,
2020-12-21
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde

Tema:
Förvar

Underkategori:
Offentligt biträde