Rättsligt ställningstagande. Tillämpligheten av Dublinförordningen visavi Storbritannien efter den 31 december 2020- RS/023/2020

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-12-14
Dokumentnr:
45071
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Tillämpligheten av Dublinförordningen visavi Storbritannien efter den 31 december 2020- RS/023/2020,
2020-12-14
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Storbritannien, Dublinförordningen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer