Nigeria: Role of indigeneship in obtaining employment, housing and social services; how indigeneship is established and identified; ability of non-indigenes to relocate to Abuja, Lagos or Port Harcourt; assistance available to those who relocate (2017-October 2019)

I Nigeria görs åtskillnad mellan ursprungsbefolkning (s.k. indigenes) och icke-ursprungsbefolkning (s.k. non-indigenes eller settlers) i landets regioner/delstater. Rapporten rör levnadsförhållandena för dessa grupper, inkl. diskriminering och möjligheter till bistånd från myndigheterna för de som flyttar till annan ort.

Extern länk:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdat:
2019-10-30
Dokumentnr:
45050
 
Referens:
Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB,
Nigeria: Role of indigeneship in obtaining employment, housing and social services; how indigeneship is established and identified; ability of non-indigenes to relocate to Abuja, Lagos or Port Harcourt; assistance available to those who relocate (2017-October 2019),
2019-10-30
 

Ämnesord:

Nigeria, Dokument, Lagstiftning, Diskriminering, Levnadsförhållanden, Etniska grupper, Sociala förhållanden, Rörelsefrihet, Internflyktingar, Urbefolkningar