Nigeria: The socio-economic situation, including demographics, employment rates, economic sectors, and crime rates, as well as access to education, health care and housing, particularly for the cities of Lagos, Ibadan and Benin City (2018-November 2020)

Kort rapport om den socio-ekonomiska situationen, demografi, sysselsättning, ekonomiska sektorer, brottslighet samt tillgång till utbildning, sjukvård och boende, då särskilt avseende städerna Lagos, Ibadan och Benin City (iEdo State).

Extern länk:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdat:
2020-11-12
Dokumentnr:
45036
 
Referens:
Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB,
Nigeria: The socio-economic situation, including demographics, employment rates, economic sectors, and crime rates, as well as access to education, health care and housing, particularly for the cities of Lagos, Ibadan and Benin City (2018-November 2020) ,
2020-11-12
 

Ämnesord:

Nigeria, Ekonomisk utveckling, Etniska grupper, Utbildning, Kriminalitet, Sociala förhållanden, Rörelsefrihet, Internflyktingar, Sjukvård, Sjukhus, Socialförsäkring