Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande Migrationsverkets förteckning för offentliga biträden

Den 22 juni 2020 fattade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2859-19) beslut som gällde Migrationsverkets förteckning för offentliga biträden (JUDITH). I domen ger HFD Migrationsverket vägledning för tillämpningen av förteckning som ska ses som ett internt arbetsredskap för myndigheten.

I domen skriver domstolen att ett förordnande av ett offentligt biträde syftar till att säkerställa den asylsökandes intressen. För att säkerställa att uppdrag som offentligt biträde endast ges till personer som är lämpliga har Migrationsverket en förteckning som beslutsfattare inom myndigheten kan sedan ta del av den. Förteckningen ska ses som ett internt beslutsstöd för Migrationsverkets beslutsfattare. En person som anmäler intresse av att förordnas som offentligt biträde förs in i förteckningen om personen i fråga anses lämplig. På motsvarande sätt kan en person som inte längre anses lämplig avföras. Vid alla sådana åtgärder måste myndigheten iaktta allmänna principer om saklighet och objektivitet.

HFD skriver vidare förteckningen inte bindande för beslutsfattare vid Migrationsverket. Den som inte finns med kan fortfarande förordnas, exempelvis om en enskild har begärt det. Att någon avförs från förteckningen innebär alltså inte att personen avvisas som ombud eller biträde.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Högsta förvaltningsdomstolen
Beslutsdatum:
2020-06-22
Dokumentnr:
44958
 
Referens:
Migrationsverket, Högsta förvaltningsdomstolen,
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande Migrationsverkets förteckning för offentliga biträden,
2020-06-22
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Utredningsansvar, Kommunicering, Överklagbarhet, Handläggning

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Handläggning
Kommunicering
Offentligt biträde
Utredningsansvar
Överklagbarhet