Migrationsöverdomstolens avgörande den 24 mars 2020 i mål nr UM 9904-19/MIG 2020:5

5 kap. 15 a § utlänningslagen är avsedd för en personkrets som påbörjat sin etablering på arbetsmarknaden under asylprocessen. Om en utlänning före asylansökan har haft uppehållstillstånd och vistats i Sverige för att arbeta har etableringen inte påbörjats under asylprocessen. Då ska huvudregeln om att uppehållstillstånd för arbete ska ha sökts och beviljats före inresan i Sverige upprätthållas.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-03-24
Dokumentnr:
44628
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 24 mars 2020 i mål nr UM 9904-19/MIG 2020:5,
2020-03-24
 

Ämnesord:

Praxis, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Ansökan efter inresa, Arbetstillstånd, Praxis, Processuella frågor, Fortsatt uppehållstillstånd, Migrationsöverdomstolen, Asylsökande, Lagakraftvunnet utvisningsbeslut

Tema:
Arbetstillstånd

Underkategori:
Ansökan efter inresa