Migrationsöverdomstolens avgörande den 29 april 2020 i MIG 2020:9 (UM 19486-19)

Ett offentligt biträde kan i vissa fall beviljas ersättning för arbete som biträdet utfört i fråga om återreseförbud. Ett beslut om återreseförbud är ett separat beslut och inte en del av ett beslut om avlägsnande (se MIG 2013:24). När Migrationsverket beslutat om avlägsnande och återreseförbud samtidigt finns ett sådant samband mellan besluten att det finns rättsligt stöd för att bevilja ett offentligt biträde som är förordnad i ett ärende om avvisning eller utvisning ersättning också för arbetet som rör frågan om återreseförbud. Har sökande däremot nöjdförklarat sig innebär det att ärendet om avvisning eller utvisning inte kan överklagas och att ärendet är avslutas. Förordnandet som offentligt biträde har i dessa fall upphört.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-04-29
Dokumentnr:
44585
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 29 april 2020 i MIG 2020:9 (UM 19486-19),
2020-04-29
 

Ämnesord:

Praxis, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Processuella frågor, Återreseförbud, Återvändande, Migrationsöverdomstolen, Ersättning till offentligt biträde, Nöjdförklaring

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde
Återkallelse, nöjdförklaring samt ändamålet förfallet