Rättsligt ställningstagande om att höra barn - RS/010/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelad RCI 36/2015 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-06-25
Dokumentnr:
44520
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande om att höra barn - RS/010/2020,
2020-06-25
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande