Rättsligt ställningstagande. Vem som kan förordnas som offentligt biträde RS/003/2020


Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelad RCI 04/2013 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-05-18
Dokumentnr:
44329
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Vem som kan förordnas som offentligt biträde RS/003/2020,
2020-05-18
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Förvar, Offentligt biträde, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer