Rättsligt ställningstagande angående ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök med anledning av coronautbrottet (covid-19) - SR 08/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

SR 08/2020 reviderades 2020-05-15.

Ställningstagandet har upphävts och ersatts av rättsligt ställningstagande SR 014/2020.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-03-20
Dokumentnr:
44187
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök med anledning av coronautbrottet (covid-19) - SR 08/2020,
2020-03-20
 

Ämnesord:

Inresa, Sverige, Viseringar, Uppehållstillstånd efter inresa