Landinformation: Syrien - Säkerhetssituationen i provinsen al-Hasaka

Denna rapport är framtagen på begäran av Migrationsverkets rättsavdelning för att få en aktuell bild av utvecklingen i provinsen al-Hasaka. Utvecklingen beskrivs huvudsakligen från oktober 2019 och framåt. Rapporten lyfter fram säkerhetssituationen i området, olika aktörers maktförhål-landen och kontroll samt påverkan på civilbefolkningen, internflyktingar och särskilt utsatta grupper. Rapporten avslutas med en sammanfattande analys.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2020-02-25
Dokumentnr:
44053
 
Referens:
Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Landinformation: Syrien - Säkerhetssituationen i provinsen al-Hasaka,
2020-02-25
 

Ämnesord:

Turkiet, Återvändande, Kurder, Syrien, Säkerhet, Väpnad konflikt, Säkerhetstjänst, Internflyktingar, Säkerhetsstyrkor, SDF, Väpnade grupper, YPG