Migrationsöverdomstolens avgörande den 13 februari 2020 i mål nr. UM 1916-20

Ett beslut om att ta en asylsökande i förvar måste ha stöd i EU-rätten. Förutsättningarna för att ta en asylsökande i förvar räknas uttömmande upp i artikel 8.3 i mottagandedirektivet.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-02-13
Dokumentnr:
44049
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 13 februari 2020 i mål nr. UM 1916-20,
2020-02-13
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Förvar, Migrationsöverdomstolen, Mottagandedirektivet

Tema:
Förvar

Underkategori:
EU-rätt