Mongoliet: Ensam vårdnad

Svar på följande frågor som inkommit till funktionen för Migrationsanalys:

I vissa mongoliska födelsebevis framgår endast moderns namn. Visar detta på att modern är ensam vårdnadshavare?

Finns det andra mongoliska dokument som påvisar vårdnadshavarskap?

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2020-02-17
Dokumentnr:
44043
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Mongoliet: Ensam vårdnad,
2020-02-17
 

Ämnesord:

Vårdnad, Familjerätt, Mongoliet, Födelsebevis