Migrationsöverdomstolens avgörande den 11 december 2019 i MIG 2019:25 (UM4832-19)

Bedömningen av när en ny omständighet ska föras fram bör utgå ifrån att det är först när det finns en ny omständighet som är sådan att den kan medföra skyddsbehov, som den ska redovisas. Har sökanden gjort antagligt att denne på grund av sin ändrade övertygelse riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet får det förutsättas att denne inte anser sig ha haft något skyddsbehov tidigare på denna grund. Det saknas då i allmänhet skäl att ifrågasätta tidpunkten för när detta skyddsbehov ska anses ha uppstått.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2019-12-11
Dokumentnr:
44041
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 11 december 2019 i MIG 2019:25 (UM4832-19),
2019-12-11
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Verkställighet, Beviskrav, Giltig ursäkt, Konvertiter, Migrationsöverdomstolen, Ny prövning, Nya omständigheter, Skyddsbehov

Tema:
Verkställighetshinder

Underkategori:
Nya omständigheter
Giltig ursäkt