Europadomstolens dom den 22 oktober 2018 i målet Levakovic v. Danmark, nr 7841/14 (chamber)

Målet rörde ett beslut att utvisa en ung vuxen man till Kroatien, dit hans enda anknytning var medborgarskap, efter att han dömts för ett flertal brott (däribland rån) i Danmark där han levt större delen av sitt liv. Europadomstolen fann att de danska domstolarnas motivering av utvisningsbeslutet var relevant och tillräcklig, och utvisningen ansågs inte vara i strid med artikel 8 i Europakonventionen.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2019-10-22
Dokumentnr:
43829
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Europadomstolens dom den 22 oktober 2018 i målet Levakovic v. Danmark, nr 7841/14 (chamber),
2019-10-22
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anpassning till värdlandet, Artikel 8, Kriminalitet, Praxis, Privatliv, Utvisning, Europadomstolen, Europakonventionen, Familjeliv, Internationella avgöranden, Proportionalitetsprincipen, Hot mot allmän ordning och säkerhet

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Fortsatt uppehållstillstånd

Tema:
Återkallelse av uppehållstillstånd

Underkategori:
Brottslighet