Europadomstolens dom den 23 oktober 2018 i målet Assem Hassan Ali v. Danmark, nr 25593/14 (chamber)

Målet rörde ett beslut att utvisa en jordansk man från Danmark, där han hade sex barn med danskt medborgarskap, efter att han vid flera tillfällen dömts för narkotikarelaterad brottslighet. Domstolen ansåg inte att barnens bästa hade påverkats på ett sådant sätt att det vägde tyngre än de skäl som motiverade utvisningen, såsom behovet av att förebygga brottslighet. Europadomstolen noterade att de danska domstolarna hade vägt olika intressen mot varandra i enlighet med domstolens praxis, och utvisningen ansågs inte vara i strid med artikel 8 i Europakonventionen.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2019-10-23
Dokumentnr:
43828
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Europadomstolens dom den 23 oktober 2018 i målet Assem Hassan Ali v. Danmark, nr 25593/14 (chamber),
2019-10-23
 

Ämnesord:

Praxis, Europadomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anknytning till barn, Anknytning till förälder, Artikel 8, Kriminalitet, Praxis, Privatliv, Utvisning, Barnets bästa, Europadomstolen, Europakonventionen, Familjeliv, Internationella avgöranden, Proportionalitetsprincipen, Hot mot allmän ordning och säkerhet

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytning till barn/förälder
Fortsatt uppehållstillstånd

Tema:
Återkallelse av uppehållstillstånd

Underkategori:
Brottslighet