Migrationsöverdomstolens dom den 14 november 2019 i MIG 2019:22 (mål nr UM 20729-18)

Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om anknytningspersonens inkomster uppgår till det s.k. förbehållsbeloppet. Vid beräkningen av detta belopp får barnbidrag och underhållsstöd beaktas men däremot inte studiebidrag för gymnasiestuderande barn eller bostadsbidrag.

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2019-11-14
Dokumentnr:
43826
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens dom den 14 november 2019 i MIG 2019:22 (mål nr UM 20729-18),
2019-11-14
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Socialt bistånd, Europakonventionen, Familjeåterförening, Försörjningskrav, Ekonomiskt bistånd, Migrationsöverdomstolen, Anknytning

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytning till make/maka/sambo
Försörjningskrav